Pravila i uslovi korišćenja SMS chat servisa.

Servis je namenjen samo punoletnim korisnicima! Korišćenjem istog korisnik potvrđuje da ima najmanje 18 godina, te da je pročitao i razumeo uslove korišćenja, kao i da ih u potpunosti i neuslovljeno prihvata.

Ovaj servis je isključivo zabavnog karaktera, i svi podaci objavljeni na sajtu (opisi, lični podaci, fotografije), kao i podaci prilikom dopisivanja sa animatorima ne moraju biti tačni.

Sa korisnicima SMS servisa se dopisuju operateri koji nisu u obavezi da otkrivaju svoje lične podatke, ne smeju pristati na ostvarivanje ličnih kontakata i mogu koristiti više različitih nadimaka u okviru SMS servisa.

Korisnici servisa se obavezuju da će poštovati pravila korišćenja servisa po kojima se zabranjuje:

– Svako kršenje autorskih prava, ili bilo kojih prava definisanih Zakonom.

– Svako širenje informacija i poruka koji krše bilo koje zakonske odredbe.

– Pokušaji uznemiravanja ili vređanja putem SMS servisa.

– Javno publikovanje pristiglih SMS poruka.

– Svaki pokušaj širenja rasne i verske netrpeljivosti.

Korisnici, kao i operateri, ni u kom slučaju nisu obavezni dati svoje lične podatke, ili se tačno predstaviti.

Korisnici nisu obavezni odgovarati na SMS poruke pristigle tokom komunikacije, kao ni za poruke koje povremeno dobijaju od animatora.

U slučaju da korisnik želi da se odjavi sa SMS servisa, potrebno je da nas kontaktira putem email-a [email protected], i pošalje broj telefona na koji više ne želi da dobija poruke.

Cena svake poruke koju korisnik pošalje je:

Poruke koje korisnici primaju se naplaćuju. Ne postoje nikakvi dodatni troškovi, naplaćuju se samo poslate poruke.

Pružalac usluge, kao i njegovi partneri nisu odgovorni za moguće greške nastale u sistemu ili na strani mobilnih operatera, kao i za sve tehničke probleme nastale korišćenjem servisa. Zahtevi pružaocu usluga za naknadu materijalne ili nematerijalne štete nastale korišćenjem ili nekorišćenjem ponuđenih informacija, odnosno korišćenjem pogrešnih i nepotpunih informacija u osnovi su isključeni, ukoliko autor nije učinio dokazivo namernu ili grubo nemarnu grešku.

Ukoliko ne želite više primati dopisivanje sms poruka od devojaka i žena prijavljenih na ovom sajtu, pošaljite sms poruku sa sadržajem: STOP KG na broj 6292.

Servis je virtualno – zabavnog karaktera!

Poslednja izmena: 14.10.2018.

Close Menu